Kurz - Mikrochirurgie, volné laloky, neurochirurgie, brachiální plexus - REGISTRACE OTEVŘENA!!!

Kdy: 3.-4.dubna 2020

Kde: teoretické ústavy LF Olomouc, Hněvotínská 3

Odborný program: pátek  13.00 – 19.00, sobota 8.30 – 19.00. Součástí programu je praktický nácvik sutury nervu.

Společenský program: společná večeře v pátek 3. dubna 2020 od  20.00 hodin

Info: kurz je určen převážně pro všeobecné chirurgy, plastické chirurgy, ortopedy, traumatology, neurochirurgy nebo dětské chirurgy. Přihlásit se mohou samozřejmě i specialisté jiných odborností, kteří mají zájem o chirugii ruky. Tento kurz je pátým z celkem šesti certifikovaných kurzů, garantovaných Českou společností chirurgie ruky ČLS JEP (více informací zde). Přednášejícími jsou specialisté z různých oborů, kteří se chirurgii ruky intenzivně věnují. Kurz je zaměřen hlavně na výuku praktických postupů, ihned použitelných v denní praxi, formou přednášek doplněných o výuková videa. Kurz bude zakončen závěrečmým testem a účast na kurzu bude ohodnocena kredity ČLK. Kapacita kurzu 50 účastníků.

Témata kurzu: mikrochirurgické principy, tiky a triky, replantace, protetika ruky, rekonstrukce palce, volné přenosy prstů, poranění nervů horní končetiny včetně brachiálního plexu a jejich léčba, sutura nervu, nervové štěpy, kompresivní syndromy horní končetiny (karpální tunel, kubitální tunel, Guyon apod.), rekonstrukce nervů, nervové transfery, léčba neuromů, ostatní neurologické poruchy ruky

Odborný garanti kurzu: MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D., doc.MUDr. Aleš Nejedlý

Lektoři: MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D., Doc. MUDr. Aleš Nejedlý, Prof. MUDr. Jiří Veselý, Csc., Doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc., MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., MUDr. Alena Schmoranzová, MUDr. Petros Christodulou, MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.

Registrace: OTEVŘENA!! Mgr. Iveta Hatalová, mobil 607 714 931, e-mail: ivetahatalova@seznam.cz

Kontakt: Bohumil Zálešák, Mobil: 603 16 28 17, E-mail:  bzalesak@gmail.com 

Účastnický poplatek:  hradit na číslo účtu: 196483568/0600, Moneta Money Bank

    člen ČSChR: úhrada do 29.2.2020 - 5.000,-Kč, úhrada po 29.2.2020 - 5.500,-Kč, na místě - 6.000,-Kč

    nečlen ČSChR: úhrada do 29.2.2020 - 5.500,-Kč, úhrada po 29.2.2020 - 6.000,-Kč, na místě - 6.500,-Kč

Ubytování si zajišťují účastníci sami.